Reklamační řád

1. Provozovatel

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.organicmarket.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupujícím může být fyzická osoba, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, právnická osoba, sdružení, organizace a jiné.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Prodávající má povinnost vyřídit a odeslat objednávku, na adresu uvedenou v objednávce, do 5ti pracovních dnů od přijetí objednávky v případě , že zboží je skladem, když zboží skladem není, v době až zboží skladem bude. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to provozovatel zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.organicmarket.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud zboží neodpovídá Vašim představám nebo velikosti Vašeho dítěte, můžete ho samozřejmě dle uvedených podmínek do 14 dnů od zakoupení bez uvedení důvodu vrátit. Pokud se tak rozhodnete, je nutné nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi zašle vystavený dobropis ve dvojím vyhotovení, jedno potvrzené vyhotovení zákazník zašle na adresu prodávajícího a po té prodávající vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné).

V případě výměny zboží, zašlete zboží s průvodním dopisem na adresu sídla společnosti. Zákazníkovi je účtováno znovu poštovné dle obchodních podmínek.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná, storno objednávky je možné poslat emailem na naši e-mailovou adresu do 2 hodin od objednání. V případě, že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) v nejkratším možném termínu.

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

4. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Veškeré zboží bude expedováno kupujícímu v pracovní dny do 5ti pracovních dnů od přijetí objednávky v případě, že zboží je skladem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího. V případě, že není zboží skladem bude expedováno ihned po naskladnění, v případě, že by termín dodání přesáhl 14 kalendářních dní bude toto konzultováno s kupujícím.

Přepravné se mění podle zákazníkem vybraném druhu doručení a způsobu platby.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

Kupující, kteří jsou zaregistrovaní k velkoobchodnímu odběru mají odlišné cenové podmínky. Tito kupující jsou povinni zboží, které nakupují za účelem dalšího prodeje dodržovat doporučené prodejní ceny dle aktuálního ceníku. Při nerespektování této podmínky si dodavatel vyhrazuje právo zrušit obchodní vztah s odběratelem porušujícím tuto podmínku. Na případné akce pro zákazníky se lze předem domluvit.

5. Záruka a reklamace

Záruční doby začínají běžet dnem převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

Reklamace se vyřizují dle vydaného reklamačního řádu..

 

6. Platby

Dobírkou, hotově nebo platební kartou.

 

Číslo účtu:

2501806546/2010, FIO banka

Poštovné

Česká republika:

GLS

89 Kč

Zásilkovna

69 Kč

Při platbě dobírkou se účtuje poplatek 29 Kč

 

Pokud objednávka přesáhne 1300,- Kč je poštovné po celé ČR ZDARMA. 

 

7. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.siberica.cz, se zavazuje a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka. Vaše údaje jsou ukládány do databáze, aby jste se při každém nákupu nemuseli znovu registrovat. Tato data můžeme na Vaše přání kdykoliv z databáze vymazat.

Firma Organic Market s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. viz. www.uoou.cz.